ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

Έπειτα από παραιτήσεις και αντικαταστάσεις με τα αναπληρωματικά μέλη, η 5η διοίκηση του Συλλόγου μας από τις 30/09/2015 συνεχίζει τη θητεία της με την εξής σύνθεση:

 

 Δ.Σ. 2014-2016

 

1. Πρόεδρος  :      Ιωάννης  Κιαλιός

2. Αντιπρόεδρος  :     Σπυρίδων  Τσάκος

3. Γενική  Γραμματέας :      Αικατερίνη Κατσαγάννη

4. Ταμίας :     Περσεφόνη Κουκογιάννη

5. Έφορος :      Βασίλειος  Καράλας

6. Τακτικό μέλος :      Ηλιάννα Κυριάκου

7. Τακτικό μέλος :     Παναγιώτης Τσεκούρας

 

Η 5η διοίκηση του Συλλόγου μας, που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 25/07/2014,  όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από τα αποτελέσματα των εκλογών όσο και από την συνεδρίαση του  διοικητικού συμβουλίου ήταν η εξής:

 

 

1. Πρόεδρος  :      Ιωάννης  Κιαλιός

2. Αντιπρόεδρος  :     Σπυρίδων  Τσάκος

3. Γενική  Γραμματέας :      Ιωάννα  Παναγιωτίδη του Μάριου

4. Ταμίας :     Σπυρίδων  Τσιγιάννης

5. Έφορος :      Βασίλειος  Καράλας

6. Τακτικό μέλος :      Τριαντάφυλλος  Μέλλος

7. Τακτικό μέλος :     Ηλιάννα  Κυριάκου

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Η 4η διοίκηση του Συλλόγου μας, που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 14/04/2013,  όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από τα αποτελέσματα των εκλογών όσο και από την συνεδρίαση του  διοικητικού συμβουλίου ήταν η εξής:

 

Δ.Σ. 2013-2014

 

1. Πρόεδρος  :      Σπυρίδων  Τσιγιάννης

2. Αντιπρόεδρος  :     Μάριος  Καλλής

3. Γενική  Γραμματέας :      Παναγιώτης  Κόττας

4. Ταμίας :     Δημήτριος  Ταμπραντζής

5. Έφορος :      Κων/νος  Παπαλουκάς

6. Τακτικό μέλος :      Ιωάννης  Σλατινόπουλος

7. Τακτικό μέλος :     Σπυρίδων  Τσιγιάννης

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Η 3η διοίκηση του Συλλόγου μας, που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 13/10/2012,  όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από τα αποτελέσματα των εκλογών όσο και από την συνεδρίαση του  διοικητικού συμβουλίου ήταν η εξής:

 

  Δ.Σ. 2012-2013

 

1. Πρόεδρος  :      Ιωάννης  Κιαλιός

2. Αντιπρόεδρος  :     Τάσσου  Θεόδωρος

3. Γενική  Γραμματέας :      Ιωάννα  Παναγιωτίδη του Μάριου

4. Ταμίας :     Σπυρίδων  Τσιγιάννης

5. Έφορος :      Κων/να  Φλώρου-Καμέρα

6. Τακτικό μέλος :      Παναγιώτα  Μερίκου

7. Τακτικό μέλος :     Ευσταθία  Κρεμμύδα

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Η 2η διοίκηση του Συλλόγου μας, που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 17/04/2011,  όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από τα αποτελέσματα των εκλογών όσο και από την συνεδρίαση του  διοικητικού συμβουλίου ήταν η εξής:

 

  Δ.Σ. 2011-2012

 

1. Πρόεδρος  :      Ιωάννης  Κιαλιός

2. Αντιπρόεδρος  :     Χαράλαμπος  Γιουμεδάκης

3. Γενική  Γραμματέας :      Ιωάννα  Παναγιωτίδη του Μάριου

4. Ταμίας :     Ευθύμιος  Χριστοδούλου

5. Έφορος :      Γεώργιος  Καράλας

6. Τακτικό μέλος :      Δημήτριος  Παπαδόπουλος

7. Τακτικό μέλος :     Τάσσου  Θεόδωρος

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Η 1η διοίκηση του Συλλόγου μας, που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που έγινε στις 19/07/2009,  όπως αυτή διαμορφώθηκε τόσο από τα αποτελέσματα των εκλογών όσο και από την συνεδρίαση του  διοικητικού συμβουλίου ήταν η εξής:

 

  Δ.Σ. 2009-2011

 

1. Πρόεδρος  :      Ανδρέας  Παπασιδέρης

2. Αντιπρόεδρος  :     Ιωάννης  Κιαλιός

3. Γενική  Γραμματέας :      Ιωάννα  Παναγιωτίδη του Μάριου

4. Ταμίας :     Ευθύμιος  Χριστοδούλου

5. Έφορος :      Κωνσταντίνος  Πατσαλής

6. Τακτικό μέλος :      Παναγιώτης  Τσεκούρας

7. Τακτικό μέλος :     Δημήτριος  Παπαδόπουλος